sâmbătă, 1 noiembrie 2008

LECTURI PARALELE – PIRAMIDA CANTEMIRISTĂ

Azi: fragment din lucrarea monografică „PIRAMIDA CANTEMIRISTĂ – de la lampasul cantemirist la vipuşca de general”, autori Profesor Constantin Giurginca, General-Locotenent Dr. Florian Pinţă, Colonel(R.) Viorel Ciobanu, apăruta la Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007.Lectura nr. 7

[…]

Dacă cititorul cronicii ar considera că statistica nu este numai o ştiinţă care intoxică şi care face iluzionism cu grafice, îl rugăm atunci să-şi arunce ochii peste nişte statistici care vorbesc de veşnica maree a cugetului spre împlinire, adică spre desăvârşirea care nu-şi mai respectă dificultăţile, lată cum arată radiografia primei promoţii cantemiriste – 1953 – la întâlnirea lor din 1978, adică la 25 de ani de la absolvirea liceului (a fost prima dintr-un şir care se subţiază doar din cauza numărului supravieţuitorilor seceraţi de timp):
1. ofiţeri 32, din care 17 ingineri şi un singur general - Pop Isaia;
2. ingineri civili 33;
3. medici 6, din care 1 veterinar;
4. economişti 6;
5. profesori 6, din care 3 universitari;
6. tehnicieni 5;
7. marinari 2, din care 1 de cursă lungă;
8. arhitecţi 1;
9. subingineri 1;
10. aviatori civili 1.
Total 113 absolvenţi

Promoţia din anul 1954 (a doua promoţie de absolvenţi Cantemir) la strigatul catalogului, în septembrie 2004, la aniversarea semicentenarului promoţiei din 253 de absolvenţi, rămăseseră în viaţă 162. Statistica din 2004 compunea următorul domino:
1. 8 generali, din care 6 ingineri;
2. 64 colonei, din care 31 absolvenţi ai Academiei Militare Generale;
3. 24 ingineri;
4. 4 medici primari;
5. 8 ingineri civili;
6. 3 jurişti;
7. 5 profesori;
8. 6 economişti;

Promoţia de aur – 1954, cum a fost numită, a avut cantemirişti la toate nivelurile – militar, tehnice, culturale, diplomatice, parlamentare şi guvernamentale, astfel:
– un academician şi ministru al culturii (Marin Sorescu, după o metaforă soresciană „singur printre poeţi”);
– un parlamentar, generalul Nicolae Alexandru, preşedintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională în Senatul României;
– profesori universitari (Victor lancu, Victor Grecu, Gigei Alexandru, Răduţ M.);
– doctori în ştiinţe tehnice şi economice (Vertan C, Grabcev B., Duţu G., Răduţ N.);
– comandanţi de mari unităţi şi ofiţeri cu funcţii de răspundere în Marele Stat Major (Buliga Raul, Arambaşa Constantin, Vertan C., Savu I., Folescu D., Isac Ion, Popa Mişu);
– lucrători în diplomaţia militară (Gârz F., Tăbuş T., Florea P., Toboşaru I.);
- scriitori (Sorescu Marin, Gârz Florian, lancu V., Gh. Varduca, Gabriel lordăchescu, Mathe Ştefan-Găbrian, Constantin Budin, Theodor Crăciunescu, Leon Cristian, Lungu Boris, Constantin Dănilă-Colea, Pavel Ioana - cu pseudonimul Nichita Răcudin);
– cercetători ştiinţifici ( Pupăzan F., Vertan C., Apostol G., Mihai Ionel);
– matematicieni (Budin C., Torsan P.);
– directori generali de întreprinderi civile şi militare ( Marinescu A., Gheorghiu D, Ion B. Costică);
– şefi de departamente (Benea Valeriu, Savu I.);
– locţiitori tehnici de mari unităţi (Stoian A., Irimie I., Stoica V., Andrei M.);
– lucrători în mass-media (Stoian A., Cenuşe N., Stoica V., Enache C.).
(Toţi şefii de promoţie ai Şcolilor Militare de ofiţeri absolvenţi din anul 1957 – promoţia 1954 în liceul Cantemir – au fost cantemirişti).
[…]

Lecturi in paralele pe blogurile:

Cronopedia, altmariusliterar, Timp şi spaţiu cantemirist


Evenimente...